Stadsregio (Gld)
De Provincie Gelderland en het Klimaatverbond organiseerden een masterclass voor de Stadsregio. Wethouders uit alle gemeenten waren uitgenodigd, achttien gemeenten in totaal.

De gemeente Arnhem, zeer actief bezig met het plaatsen van een groene stip op de horizon, het Gelders energie akkoord en het zoeken van samenwerking met organisaties, trad op als gastheer.

De inhoud van de masterclass komt tot stand met hulp van het de provincie Gelderland, Klimaatverbond, VNG, Platform31, UvW, IPO, GDO, Lokale Klimaatagenda (IenM), Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, Duurzaam GWW, Duurzaam Door en RWS Leefomgeving, en met regionale input vanuit de Stadsregio.

Sprekers en presentaties Arnhem 12 juni 2014

Naam Organisatie Presentatie E-mail
Anna Schoemakers directeur Klimaatverbond Anna.schoemakers@klimaatverbond.nl
Tjitske Ypma Projectleider, dagvoorzitter met Eva Oosterwegel Tjitske.ypma@klimaatverbond.nl
Thijs de la Court adviseur Klimaatverbond De overheid en lokaal initiatief Thijs.de.la.court@klimaatverbond.nl
Sjef Staps Louis Bolk Instituut, auteur Over de crisis niets dan goeds Waarom klimaatbeleid en energietransitie?, Voorbeelden handreikingen S.staps@louisbolk.nl
Roy Roessink Van Beek Nibbixweer: energieneutraal in 2025 Roy.roessink@vanbeek.com
Richard van Loosbroek Groene Kracht Met nieuwe energie uit de regio Arnhem Nijmegen r.v.loosbroek@wijchen.nl
Irene Karssiens-Tom Oikos Het kan anders i.karssiens@stichtingoikos.nl
Rob Velders Ministerie I en M Vergroening lokale economie rob@velders-imc.nl
Wietse Bruggink provincie Gelderland Energietransitie Gelderland, De provinciale windvisie, w.bruggink@gelderland.nl
Rafael Lazaroms rlazaroms@uvw.nl rlazaroms@uvw.nl
Peter Willems waterschap Rivierenland Waterschappen en energieakkoord P.Willems@wsrl.nl
*sprekers Arnhem 12 juni 2014

Masterclasses Energietransitie

Het Klimaatverbond organiseert samen met provincies en regio’s een reeks Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders. Het doel is de nieuwe wethouders alle tools aan te reiken voor een voortvarend klimaatbeleid.

Organisatie


Klimaatverbond
Oude Kraan 72
6811 LM Arnhem

Website
Andere projecten
Twitter
Contact