Rivierenland (Gld)
De Provincie Gelderland en het Klimaatverbond organiseerden de masterclass voor de regio Rivierenland. Wethouders uit alle gemeenten waren uitgenodigd, elf gemeenten in totaal.

De gemeente Tiel trad op als gastheer.

De inhoud van de masterclass komt tot stand met hulp van het de provincie Gelderland, Klimaatverbond, VNG, Platform31, UvW, IPO, GDO, Lokale Klimaatagenda (IenM), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Duurzaam GWW, Duurzaam Door en RWS Leefomgeving, en met regionale input vanuit Rivierenland.

Sprekers en presentaties Tiel 26 juni ’14

Naam Organisatie Presentatie E-mail
Tjitske Ypma Projectleider, dagvoorzitter met Eva Oosterwegel Energietransitie Gelderland Tjitske.ypma@klimaatverbond.nl
Sjef Staps Louis Bolk Instituut Waarom klimaatbeleid en energietransitie? S.staps@louisbolk.nl
Jean Eigeman GDO en oud wethouder Ruimte creëren in eigen organisatie
Roy Roessink Van Beek Nibbixweer: energieneutraal in 2025 Roy.roessink@vanbeek.com
Irma Straathof Duurzaam Door Hoe samen te werken met de energieke samenleving?
Christiaan Hoogenhuis Oikos Het kan anders. Toekomstatteliers …@stichtingoikos.nl
Annemieke Spit Hoe gaat het maken van een strategie in de praktijk?
Anna Schoemakers Klimaatverbond Tijdperk energieakkoord 2014 – 2016 anna.schoemakers@klimaatverbond.nl
Stef Strik
Ministerie I en M Vergroening lokale economie
Peter Willems Waterschap Rivierenland Fysieke ruimte zoeken en vinden bij het waterschap
Carla Onderdelinden provincie Gelderland Energietransitie Gelderland c.onderdelinden@gelderland.nl
Alex de Meijer Gelderse Natuur en Milieu Federatie Windenergie
*sprekers Tiel 26 juni 2014

 

Masterclasses Energietransitie

Het Klimaatverbond organiseert samen met provincies en regio’s een reeks Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders. Het doel is de nieuwe wethouders alle tools aan te reiken voor een voortvarend klimaatbeleid.

Organisatie


Klimaatverbond
Oude Kraan 72
6811 LM Arnhem

Website
Andere projecten
Twitter
Contact