Achterhoek en Stedendriehoek (Gld)

De Provincie Gelderland en het Klimaatverbond organiseerden een masterclass voor de regio’s de Stedendriehoek en de Achterhoek. Wethouders uit alle gemeenten waren uitgenodigd, vijftien gemeenten in totaal.

De gemeente Bronckhorst, zeer actief bezig met bezig met AGEM, duurzame energie uit de regio, trad op als gastheer.

De inhoud van de masterclass komt tot stand met hulp van het de provincie Gelderland, Klimaatverbond, VNG, Platform31, UvW, IPO, GDO, Lokale Klimaatagenda (IenM), Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, Duurzaam GWW, Duurzaam Door en RWS Leefomgeving, en met regionale input vanuit de Stedendriehoek en de Achterhoek.

Sprekers en presentaties Hengelo 26 juni ’14

Jos JogemsEnergie en grondstoffenfabriekFysieke ruimte zoeken en vinden bij het waterschap

Naam Organisatie Presentatie E-mail
Thomas Hoppe UTwente Lessen van Lochem, workshop klimaatakkoord
Tjitske Ypma Projectleider, dagvoorzitter met Eva Oosterwegel Energietransitie Gelderland Tjitske.ypma@klimaatverbond.nl
Sjef Staps Louis Bolk Instituut Waarom klimaatbeleid en energietransitie? S.staps@louisbolk.nl
Roy Roessink Van Beek Nibbixweer: energieneutraal in 2025 Roy.roessink@vanbeek.com
Irene Karssiens-Tom Oikos Het kan anders? i.karssiens@stichtingoikos.nl
Paul van Dommelen Energieneutrale stedendriehoek & lessons learned
Guus Ydema Agem Hoe breng je praktijk en strategie bij elkaar?
Anna Schoemakers Klimaatverbond Tijdperk energieakkoord 2014 – 2016 anna.schoemakers@klimaatverbond.nl
Stef Strik
Ministerie I en M Vergroening lokale economie
Wietse Bruggink provincie Gelderland Energietransitie Gelderland, De provinciale windvisie w.bruggink@gelderland.nl
*sprekers Hengelo 26 juni 2014

 

Masterclasses Energietransitie

Het Klimaatverbond organiseert samen met provincies en regio’s een reeks Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders. Het doel is de nieuwe wethouders alle tools aan te reiken voor een voortvarend klimaatbeleid.

Organisatie


Klimaatverbond
Oude Kraan 72
6811 LM Arnhem

Website
Andere projecten
Twitter
Contact